+84.243.765.5121

10:00 AM - 4:00 PM

THÔNG BÁO

TRANG CHỦ > Thông báo >

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO
PHÁT BẰNG cho Sinh viên đã tốt nghiệp

 

1. Đăng ký nhận bằng tốt nghiệp (xem hướng dẫn ở dưới)
2. Liên hệ trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp theo số điện thoại 0243.7655 121 số máy lẻ 277
3. Thời gian và địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
+ Sáng: từ 9h00 đến 11h00
+ Chiều: từ 14h00 đến 16h00
+ Địa điểm: Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ, Phòng 110, Nhà A2, Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội


HƯỚNG DẪN
 ĐĂNG KÝ
 NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Bước 1: Tra cứu thời gian đăng ký nhận bằng tốt nghiệp phù hợp

Copy đường dẫn phía dưới và mở trong trình duyệt:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z06l31YqAPy9nelkh200rpfRtXhB8zFcUEkEj9IQD1U/edit#gid=1065729629

Được phép đăng ký nhận bằng tốt nghiệp nếu “Số lượt đăng ký còn lại” lớn hơn “0”

 

Bước 2: Điền thông tin theo mẫu có sẵn

Copy đường dẫn phía dưới và mở trong trình duyệt: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs2vDPbBFObgwrf8W3fBSFv6JSuH2qBcggQOXB9-Q6wUUa9w/viewform

Bước 3: Tra cứu kết quả đăng ký

Copy đường dẫn phía dưới và mở trong trình duyệt:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z06l31YqAPy9nelkh200rpfRtXhB8zFcUEkEj9IQD1U/edit#gid=1087441093

Kiểm tra trong hai sheet “Đăng ký thành công” hoặc “Không thành công” để xem kết quả đăng ký thời gian nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp đăng ký “Không thành công” có thể đăng ký lại hoặc liên hệ số điện thoại 0243.7655121 chọn nhánh 277 để được hướng dẫn trực tiếp.

    Page: /